ANBI gegevens

De Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen is een Algemeen Nut Beogende Instantie.

Onze ANBI gegevens staan op de website van de stichting GeefGratis.

Geschiedenis van de Worp

1357

De naam Worp duikt voor het eerst op in de geschiedschrijving. De Worp wordt beschreven als een stuk grond waar burgers visserijwerkzaamheden verrichten. Uit geschriften van 1419 blijkt dat er veel verschillende gebruiksmogelijkheden zijn.

 

Daventria1578

Beleg van Deventer. Er zijn vier met bomenrijen beplante wegen. Die wegen zijn er ook nu nog, de meeste zelfs als laan. De bebouwing staat op de plaats van het IJsselhotel en aan het begin van de Bolwerksweg.

 

1591

Prins Maurits neemt Deventer in en wil de verdediging van de stad versterken. Hiervoor worden tuinen van burgers geruimd. Burgers krijgen ter compensatie een stuk grond geboden aan de overzijde van de IJssel. De hoven worden achter de voor visserijwerkzaamheden gebruikte gronden ingericht.

 

1699

Deventer stelt voor het eerst een ontwerp op voor “de plantage op den Worp”. Het ontwerp bestaat uit een geometrisch, met linden beplant banenstelsel. Kosten: 15 Carolusguldens (1 Carolusgulden was 20 stuivers). Het plantsoen wordt bewust vrij open gehouden met het oog op de ligging in het stroomgebied van de IJssel. Uitzonderlijk is het gebruik van linden in een jaarlijks overstromend gebied.

 

1799

De gemeente vult het oorspronkelijke ontwerp aan tot een stervormig lanenstelsel vanaf de brug. Aan de andere kant van de brug legt de gemeente een sterrenbos aan. Uit deze tijd dateert ook het weiland ten westen van de Bolwerksweg en het huis van de blekerij (nu tegelhandel).

 

1813 - 1814

De Franse bezetters hebben in 1813 voor het verdedigen van zijn positie in Deventer een ruim schootsveld nodig en kappen de oude, statige lindebomen en verbranden de huizen in de hoven. In 1814 wordt Deventer door de kozakken bevrijd. Deventer is bij wet een “vestingstad” geworden.

 

1815

Willem van Oranje verleent toestemming om weer hoven en wandelingen aan te leggen op de Worp. Deventenaar Albertus van Leusen maakt een voor die tijd modern ontwerp. Het slingerende lanenplan, gebaseerd op de Engelse landschapsstijl, vond veel weerstand bij de burgers. Uiteindelijk bleven er slechts twee lanen bestaan: de Lange Laan en de Avenue. Sommige van de oudste eiken in het park dateren van deze tijd. Het was een bekende bestemming voor een zondagse wandeling.

 

1820

Een groot deel van de jonge aanplant wordt door zware ijsgang vernield. Het park wordt opnieuw aangeplant. Het Departement van Oorlog verleent toestemming om 550 populieren aan te planten. Van deze populieren staat nog 1 exemplaar op de camping.

worpplantsoen originele muziektent small

 

1850-1852/1853

In deze jaren wordt in het park een muziekkoepel, een kiosk en struiken bloembeplanting aangebracht. De populieren worden vervangen door linden, die beter bij de verhoogde status van het park passen. Uiteindelijk is de koepel in 1853 gebouwd door aannemer E. van der Woerd. De afbeelding hiernaast is door Oud Holland Posters beschikbaar gesteld.

 

1865

Dit jaar wordt de Buitensociëteit aan het eind van de Avenue gesticht. Ook het IJsselhotel dateert van deze tijd.

 

1932

brugtotbrugplantsoenNa de zoveelste overstroming legt Deventer een “waterkeerende kade” aan. Het open doorzicht door het park en over de IJssel verdwijnt daarmee. De dijk leidt tot een enorme bouwgolf in de Hoven.

 

1955?

De muziekkoepel met bijbehorende kiosk werd midden jaren '50 gesloopt. Wellicht omdat de belangstelling voor openluchtconcerten afnam. Het enige muziekkorps van de Worp "Onderling Kunstgenot", ook wel Ons Neutje genoemd, ging in dezelfde tijd 'op de fles'.

 

1995

Naar aanleiding van de overstromingen van de grote rivieren in “94/95” wordt de dijk versterkt. Een klein deel van het park verdwijnt, de huidige omvang ontstaat. Een aantal bomen komen buiten het park te staan.

 

2006

worpfeestHet park wordt dankzij Europese subsidie grondig onder handen genomen. Het historisch padenpatroon is weer terug, er zijn bomen aangeplant en de camping heeft een forse opknapbeurt gehad. Dankzij de Stichting SteenWorp Contact wordt op 9 september het gerenoveerde park feestelijk in gebruik genomen.

 

2007 en 2008

De nabij gelegen Bolwerksmolen en het IJsselhotel zijn volledig gerenoveerd. Het plantsoen wordt steeds meer voor sociaal-culturele gebeurtenissen gebruikt.

 

[2012]

De ‘parel van het Worpplantsoen’ (de muziekkoepel) is weer terug met de firma Nering Bögel als Hoofdsponsor. 

Toeschouwers

Met veel dank aan:

De muziekkoepel is in 2012 tot stand gekomen met hulp van onderstaande bedrijven en instanties. En niet te vergeten ontelbare vrijwilligersuren en particuliere donaties!

Logo nering-bogel
Beeldmerk Rabobank Web
LogoWoodart
gemeente deventer logo2
cultuurfondsvierkant
witteveen-bos-logo
Logo schildersbedrijf
logoveldwachter
vandorplogo
Stichting Wesselings - Van Breemen


Copyright © 2013 Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen. All Rights Reserved.